تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | 11:42 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpionمرا ببر
به همان روز
همان ساعت
و همان خیابان
که تو عابر بودی و ُ
من
ناشناس.

بار دیگر
برگرد و نگاهم کن
این
آخرین تصویری ست که از خود
به یاد دارمطبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : سه شنبه 14 بهمن 1393 | 09:59 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
زجرآورتر از سرطان تنهایی
دردناکی دُمل چرکین خاطراتی است که

با اشاره یک حرف
یا نجوای یک ترانه
یا بوی از دست رفته عطری قدیمی
حتی با چشمک ممتد یک خیابان ... یا
شاید با دیدن صحنۀ هم آغوشی فیلمی ملودرام
سر باز می کند ...
طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 09:57 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion

به خیابان بــرو..

دســتِ یکی از ایــن آدمهای ســیاه و ســفید را بگیــر...

و میهمانـــش کن به یک تانگو ی خـــیابانی...

گورِ پدرِ عشقهای باکـــره...

گور پدر تنهایی یك زن...

گور پدر صداقــــت...

خیانـــــت تا چه حد ؟؟؟؟؟؟؟

طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : پنجشنبه 18 دی 1393 | 01:23 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionخدا را چه دیدی ؟!
شاید دوام آوردم ...
هر تمام شدنی كه مرگ نیست
گاهی می توان كنارِ یك پنجره ...
منتـــظر ماند....طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 01:04 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
روی سیــــــم خــــــاردار بـــالـــه میـــرقـــــصــمـــــ ! ...
بگــــــــذار زخــــمـــــی شونـــــد پاهـــــایـــــمـــــــ ... ؛
مـــــن بهـــــــــانــــه ای میــــــخواهمـــــــ بــــــرای نــــرفـــتـــــن...؛ حـــــالا کــــــه تــــــو راهمـــــــ را ســـــد نمیـــــکنـــــی!!!

طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1393 | 11:21 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اشـــتباهــم مــرگبار بــود . . . !!!

ازبهشــــت ِ تنهایـی ِ خـــــــودم
گریختــــــم

و بــه
جهـــنم تـــو

پناه آوردم . . . !

طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393 | 11:20 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم:

گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات،

"عزیزم" گفتـــــن هایت

تنگــــــ میشود...!!!

طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : شنبه 10 آبان 1393 | 12:16 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


اینجا جای عجیبی ستــ

هر روزم به روزمرگی بر پشت این میز های کوچک می گذرد

آنقدر آنها را کوچک ساخته اند که

زانوهایم به زانوهایت می چسبد

اما آن کافه چی نمی داند که

هر چند میزهایش کوچک باشد و تو به من نزدیک تر

دل ها که دور باشد

حتی اگر هم نفسش باشی و هم نفست نباشد

باز هم غریبه ای

حتی در این نزدیکــــی...طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1393 | 12:51 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
تمام شهوت لبانم را

میان انگشتانم گذاشته ام

تا بوسه بارانت کنند واژه ها...!!!

ایرج تمجیدی

طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:43 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


چه حس خوبیه وقتی
دستاشو قفل میکنه توو دستاتو ، میگه
تا آخرش کنارتم ... نبینم غصه ی چیزی رو بخوری...طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : یکشنبه 13 مهر 1393 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
عـشـق هـمـیـن اسـت کـه بـخـواهـی . . !
چـه سـه چـرخـه ی کـوچـکـی را
چـه هـکـتـارهـا زمـیـن
چـه زنـی را
چـه مـردی را . . !
عـشـق کـم و زیـاد نـدارد،
عـشـق
یـعـنـی هـر چـیـزی کـه
بـا "هـمـه ات" بـخـواهـی . . .طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 03:15 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
ایـــלּ روُزـهـــــآ

פـآلــ وُ ـهَوآے בِلَمـْ مِثــْلـِ قـآصِـבَڪیستــْـ

ڪـِـﮧْ نـَﮧْ פـَتـّے بـﮧْ بــــآבْ ! نَــﮧْ פـَتـّے بـﮧْ نَـسیـــمْـ

بـﮧْ یـڪْ فــوُتـــْـ هَـمـْـ בِلــْפֿــوُشـْـ اَستـــْ

بُگـْבֿآریـבْ بـــِـرَوَבْ...!!!

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنیدطبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 12:34 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

که بیشـــتر از خـــودش

تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد

و

بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو

هیـــــ♥ــــــچ نخواهد

و

تــــــ♥ــــو ...

برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...
طبقه بندی: داستانک و دلنوشته،

تاریخ : جمعه 28 شهریور 1393 | 11:42 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


ببین...!!
برو.....خب؟
من که نمیگم وایسا....
من که نمیگم مال من شو......
''فقط جواب یه سؤالمو بده بعد برو''!!
اون روزای اول گوشیت دست کی بود؟؟؟!!!
آخه خیلی قشنگ می نوشت.....
برو گوشیتو بده به همون آدم....
من فقط اونو می خوااااام......‼‼طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


تمـــام صفحـه هــای کاغــذ را از پـیـش رویــم بــردار

حـالــم بـه هـم مـی خــورد از ایــن همــه دروغ

کــه بـا ایــن واژه هـــا مــی ســازم

مــن از تمـــام دار دنیــا

تنهــا دلــم مـی خـواهـد بـا تــو در شبــی مهتــابــی

بـــه قــرص مــاه نگـاه کنـــم و

بــا چشــم هـای خیــس بــه تـــو بفـهـمــانــم

چقــدر تصـویــر تــوی زنــدگیــم دیــده ام

کــه بـــی تـــو

هیــــچ کـــدام

لـذتـــی بـرایـــم نـداشتـنـد. . .طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 30 تیر 1393 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود تمام شد !

امروز باتو بودن یا نبودن فرقی ندارد...

سیگار باشد و خیابان ...

من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!!طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 01:39 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion

سفر را دوست دارم ...

اما آنگاه که هم قدم تو باشم


سوی جنگلهای مه گرفته ...

کنار دریای آرامش لحظه های با تو بودن

نم نم باران

و حریق آتشی که ما ساخته ایم از هیزم های خشک

بوی خاک

و صدای  گیتار من...

و صدای دوست داشتنی تو


که برایم میخوانی باز


ای الهه ی ناز !.!.!


22545 (547)
طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : جمعه 27 تیر 1393 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion

حـــتـــــــی دیــــگر نمیـــخواهـــــم آرزویــت باشــم 

آرزو مــــیـــــکـنــم 

او آرزوی تـــو باشــــــــــد 

و آرزوی او

دیــگـــــــــــــریطبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
این روزها ...

همه چیز مرا پــــرت میکند

به تمام لحظاتی که در کنار تـــــو گذشت ...

طبقه بندی: زهر نوشته،

تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
عــــــاقبت یک جـــایـــی ...
یک وقتــــــی ...
به قـــول شازده کوچــــولو:
دلـت اهلــی یک نفــر می شـــود ...!!!طبقه بندی: زهر نوشته،

تعداد کل صفحات : 104 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • تبلیغات متنی | مهم نیوز | ایکس باکس
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic