تاریخ : شنبه 30 آذر 1392 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
امروز سالروز تولد توست

و من برایت هدیه ای نخریده ام

 آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.

نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنم

 اما کاملتر از این چیزی ندارم تولدت مبارک .با یکم تاخیر بخاطر تو دسترس نبودن اینترنت

جمعه تولد 20 سالگی ونوسم بود

کسی که دیوونه وار دوسش دارم ومیپرستمش

این دوتا کیک هم هدیه من به اونه چون میدونم عاشق این شخصیتهاس


.

امشب شب تولد توست

تو یک سال بزرگتر شدی

و عشق من یک سال در دلت کوچکتر

من اما هیچ وقت شب تولدت با تو نبودم

من هیچ وقت در دلت نبودم . . .

تولدت مبارک

تاریخ : شنبه 30 آذر 1392 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
امروز سالروز تولد توست

و من برایت هدیه ای نخریده ام

 آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.

نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنم

 اما کاملتر از این چیزی ندارم تولدت مبارک .با یکم تاخیر بخاطر تو دسترس نبودن اینترنت

جمعه تولد 20 سالگی ونوسم بود

کسی که دیوونه وار دوسش دارم ومیپرستمش

این دوتا کیک هم هدیه من به اونه چون میدونم عاشق این شخصیتهاس


.

امشب شب تولد توست

تو یک سال بزرگتر شدی

و عشق من یک سال در دلت کوچکتر

من اما هیچ وقت شب تولدت با تو نبودم

من هیچ وقت در دلت نبودم . . .

تولدت مبارک


طبقه بندی:

تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | 02:30 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


آرزو دارم شبی عاشق شوی

آروز دارم بفهمی درد را

تلخی برخوردهای سرد را

می رسد روزی که لحظه ها را بی من سر کنی

میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

میرسد روزی که تنها درکنار قبر من

نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی

می رسد روزی که فریاد وفا را سر کنی

 می رسد روزی که احساس مرا باور کنی

می رسد روزی که نادم باشی از رفتار خود

خاطرات رفته ام را مو به مو از بر کنی

 می رسد روزی که تنها ماند از من یادگار

نامه های کهنه ای را که به اشکت تر کنی

می رسد روزی که صبرت سر شود در پای من

آن زمان احساس امروز مرا باور کنی

تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | 02:30 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


آرزو دارم شبی عاشق شوی

آروز دارم بفهمی درد را

تلخی برخوردهای سرد را

می رسد روزی که لحظه ها را بی من سر کنی

میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

میرسد روزی که تنها درکنار قبر من

نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی

می رسد روزی که فریاد وفا را سر کنی

 می رسد روزی که احساس مرا باور کنی

می رسد روزی که نادم باشی از رفتار خود

خاطرات رفته ام را مو به مو از بر کنی

 می رسد روزی که تنها ماند از من یادگار

نامه های کهنه ای را که به اشکت تر کنی

می رسد روزی که صبرت سر شود در پای من

آن زمان احساس امروز مرا باور کنی


طبقه بندی:

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
بی رحمی را بلد نیستم!

اما حواست را جمع کن!

استعدادم

در یادگیری

فوق العاده است . . .!


تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
بی رحمی را بلد نیستم!

اما حواست را جمع کن!

استعدادم

در یادگیری

فوق العاده است . . .!طبقه بندی:

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 03:42 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اونِـــمی دانـَد وقـــتی نیستـــ تـــَمآم لَــحظِہ هــآیم تِکـــرآری وتَلــخـَند...

نِـــمیدآنـَد وقـــتی ازجُــدآیی مـیگــویَــد دلـِــ ــم هِــزآرپـآره مـی شَــود...

نِـــمیدآنـَد ثـآنـیہ ثـآنـیہ نـَبودنـَش رآبآعَکــسَش میگُــذرآنـَم!

نِـــمیدآنـَد...

آمــآ دلــــم مـی دآنَــد

چِــقَدرسَختہ است نَبــودَنش...تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 03:42 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اونِـــمی دانـَد وقـــتی نیستـــ تـــَمآم لَــحظِہ هــآیم تِکـــرآری وتَلــخـَند...

نِـــمیدآنـَد وقـــتی ازجُــدآیی مـیگــویَــد دلـِــ ــم هِــزآرپـآره مـی شَــود...

نِـــمیدآنـَد ثـآنـیہ ثـآنـیہ نـَبودنـَش رآبآعَکــسَش میگُــذرآنـَم!

نِـــمیدآنـَد...

آمــآ دلــــم مـی دآنَــد

چِــقَدرسَختہ است نَبــودَنش...
طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
زبانِ حالِ مرا

تنها پنجره ای می فهمد

که رو به انتظارِ تو

باز می شود!
تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
زبانِ حالِ مرا

تنها پنجره ای می فهمد

که رو به انتظارِ تو

باز می شود!

طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 05:01 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionهیــــــچ گاه دوســــت داشــــتن هــــایِ پــــر دلیـــــل را


دوســـــت نــداشتـــه ام

مثلــا ایــــن ها که می گـــویــــنـــد

عاشــــقِ چشــــمانـــش شدم . . .

یا دیگـــــری می گـــویــد

عاشـــــقِ شــانــــه هـــایــــش . . .

یــا چــه می دانــم هرچـــه!

اصلــا معنـــی نــدارد

وقتـــی کســـی می گویـــد چـــرا دوستــــش داری؟

بایـــد نگـــاهـــش کنـــی

لبــخــــــنــد بــزنــی

و بگـــویـــی

چـــــون

دوســــتـــــش دارمـــتاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 05:01 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionهیــــــچ گاه دوســــت داشــــتن هــــایِ پــــر دلیـــــل را


دوســـــت نــداشتـــه ام

مثلــا ایــــن ها که می گـــویــــنـــد

عاشــــقِ چشــــمانـــش شدم . . .

یا دیگـــــری می گـــویــد

عاشـــــقِ شــانــــه هـــایــــش . . .

یــا چــه می دانــم هرچـــه!

اصلــا معنـــی نــدارد

وقتـــی کســـی می گویـــد چـــرا دوستــــش داری؟

بایـــد نگـــاهـــش کنـــی

لبــخــــــنــد بــزنــی

و بگـــویـــی

چـــــون

دوســــتـــــش دارمـــ
طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 04:00 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionگاهی اوقات
حسرت تکرار یه لحظهدیوانه ام میکند /.تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 04:00 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionگاهی اوقات
حسرت تکرار یه لحظهدیوانه ام میکند /.
طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 03:58 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionدریا و کوه و آسمان را نهجایِ خالیِ تو را تماشا می کنم ...


تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 03:58 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionدریا و کوه و آسمان را نهجایِ خالیِ تو را تماشا می کنم ...طبقه بندی:

تاریخ : جمعه 22 آذر 1392 | 05:23 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
هی.....
کافه چی....؟

دستور بده برایم سیگار بیاورند....

مشروب....

و پاستور هم ....

زن های هرزه را هم دور میز جمع کن ....

بگو بنوازند .....

شاید غیرتی شد و برگشت.....!

تاریخ : جمعه 22 آذر 1392 | 05:23 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
هی.....
کافه چی....؟

دستور بده برایم سیگار بیاورند....

مشروب....

و پاستور هم ....

زن های هرزه را هم دور میز جمع کن ....

بگو بنوازند .....

شاید غیرتی شد و برگشت.....!


طبقه بندی:

تاریخ : پنجشنبه 21 آذر 1392 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اشـــــــــــکهایم

 دفتـــــــــــردلتنگـــــ ــــــیهایـــــــــــم راخیـــــــــــس میـــــــــــکـــــــــــ ندهـــــــــــرشب...


اینهـــــــــــاکــــــــ ـــه می بینیـــــــــــد دلـــــــــــنوشته های خیس

روزهـــــــــــاوشبهـــــ ــــــای تکـــــــــــراری من است...

بااینهـــــــــــاعاشقـــ ــــــــی مـــــــــــیکنــــــــــ ـم


تاریخ : پنجشنبه 21 آذر 1392 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اشـــــــــــکهایم

 دفتـــــــــــردلتنگـــــ ــــــیهایـــــــــــم راخیـــــــــــس میـــــــــــکـــــــــــ ندهـــــــــــرشب...


اینهـــــــــــاکــــــــ ـــه می بینیـــــــــــد دلـــــــــــنوشته های خیس

روزهـــــــــــاوشبهـــــ ــــــای تکـــــــــــراری من است...

بااینهـــــــــــاعاشقـــ ــــــــی مـــــــــــیکنــــــــــ ـمطبقه بندی:

تعداد کل صفحات : 104 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

  • تبلیغات متنی | مهم نیوز | ایکس باکس
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic