تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه..

نه بیشتــر...

دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین.طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : پنجشنبه 29 بهمن 1394 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


بخند

بلندتر بخند

جدی نگیر افتادن هایم را

تلو تلو خوردن هایم را

و این کلاهی که به سرم زار می زند

بخند

بلندتر بخند

دلقک شده ام که بخندانمت...طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : یکشنبه 24 آبان 1394 | 04:56 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
عآشِــقـــ شُـבَטּ چیز ســاבه ایست . . .

آنقَـــבر ڪِﮧ هَمـﮧ ے اِنسانهــا تـَـواטּ تَجربـﮧ ڪَرבטּ اوטּ رو בارَنـב . . . !

مـُـهِمــ عآشِـقــ مانــבَטּ اَستــ

بے انِتـــِها

بے زَوالــ

تا اَبـــבطبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﻌﺮﯼ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ،
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ !
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﺩ ...طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : شنبه 16 آبان 1394 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
می نویسم
می نویسم از تو تا تن کاغذ من جا دارد
با تو از حادثه ها خواهم گفت
گریه ، این گریه اگر بگذارد
می نویسم همه ی با تو بودن ها را
تا تو از خواب مرا به با تو بودن ببری
تا مرا باز به دیدار خود من ببری
می نویسم
مینویسم از تو تا تن کاغذ من جا داردطبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : یکشنبه 19 مهر 1394 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpionدلتنگــــــــم

بــــرای کســـی کـــه مـــدتهـــاست


بــــی آن کـــه بــــــــاشد


هـــر لــحظه


زنــــــدگی اش کـــــرده ام .....!طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


شعرهایم را

به خط بـــــــریل

می نویسم

برای تو كه مـــــدت هاستـــ

مرا نمی بینی ...طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : پنجشنبه 28 خرداد 1394 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
شــآنـِــه اَت

بُـغـضــی چَـنــد ؟؟ . .
طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
تمام ترانه هایم ترنم یاد توست
و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

ای زلال تر از باران و پاک تر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم
و تورا آن گونه که می خواهی دوست دارم
ای مهربان پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

تبسمی از تو مرا کافیست که از هیچ به همه چیز برسمطبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
وقتــی تــو نیستــی

چِقــدر دِل تنــگ مـی شـوم گــاهـی خیلــی زیــاد…

و ایـن دلتنگــی مـی بــردمـ تـــا تـَــــرس.

یــک تــَــرس دائــمی کـِـه نکــندایــن دلتنگـــی هـــا همیشگـــی بِشــود..

طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 | 06:54 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی ؟
تو که قطره بارانی بر پیراهنم
دکمه طلایی بر آستینم
کتاب کوچکی در دستانم
و زخم کهنه ای بر گوشه ی لبم
مردم از عطر لباسم می فهمند
که معشوقم تویی
از عطر تنم می فهمند که با من بوده ای
از بازوی به خواب رفته ام می فهمند
که زیر سر تو بوده است..طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393 | 11:20 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم:

گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات،

"عزیزم" گفتـــــن هایت

تنگــــــ میشود...!!!

طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1393 | 12:51 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
تمام شهوت لبانم را

میان انگشتانم گذاشته ام

تا بوسه بارانت کنند واژه ها...!!!

ایرج تمجیدی

طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:43 ب.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


چه حس خوبیه وقتی
دستاشو قفل میکنه توو دستاتو ، میگه
تا آخرش کنارتم ... نبینم غصه ی چیزی رو بخوری...طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : یکشنبه 13 مهر 1393 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
عـشـق هـمـیـن اسـت کـه بـخـواهـی . . !
چـه سـه چـرخـه ی کـوچـکـی را
چـه هـکـتـارهـا زمـیـن
چـه زنـی را
چـه مـردی را . . !
عـشـق کـم و زیـاد نـدارد،
عـشـق
یـعـنـی هـر چـیـزی کـه
بـا "هـمـه ات" بـخـواهـی . . .طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion


تمـــام صفحـه هــای کاغــذ را از پـیـش رویــم بــردار

حـالــم بـه هـم مـی خــورد از ایــن همــه دروغ

کــه بـا ایــن واژه هـــا مــی ســازم

مــن از تمـــام دار دنیــا

تنهــا دلــم مـی خـواهـد بـا تــو در شبــی مهتــابــی

بـــه قــرص مــاه نگـاه کنـــم و

بــا چشــم هـای خیــس بــه تـــو بفـهـمــانــم

چقــدر تصـویــر تــوی زنــدگیــم دیــده ام

کــه بـــی تـــو

هیــــچ کـــدام

لـذتـــی بـرایـــم نـداشتـنـد. . .طبقه بندی: دلتنگی های من،

تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 02:32 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم

تا به گوش تو برسانند....

می گفتی قاصدکها گوش شنوا دارند...

غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار ....

من اکنون صاحب دشتی قاصدکم!

اما مگر تو نمی دانستی قاصدکهای خیس از اشکمی میرند؟

طبقه بندی:

تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1392 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
میخوام چنـد خطـی بنویسم برای " تو "
.
" تو " ایـن کلمه ی دو حـرفـی که دنیای مـن شـده است !
.
ایـن " تو " فقط دو حـرف نیست . . .
" ت " : تمنـا
" و " : وجود
ایـن " تو " تمنای وجودت اسـت !
.
میـدانـی . . .
بار ها و بارها از خودم پرسیـده ام که چرا " تو ". . ؟ چرا " او " نـه ؟
از خـدا چـه پنهان . . . از تو پنهان نباشـد . . .
نمیـدانم چرا . . ؟
.
خوب " او " که " تو " نمیـشود
" او " غائب است . . . . اما " تو " مخاطب
" تو " مخاطب تمام ایـن چنـد خطـی های مـن . . .
" تو " ی عزیز. . . میشود مـن هم توی " تو " شوم . . ؟
نـه اوی " تو " . . ؟
میشود . . ؟
.
میگویم " تو " جان
دنیا که با مـن راه نمـی آیـد
" تو " کمــی با مـن راه بیـا
.
.
.
"باور کن چنـد قـدمـی میزنیـم ُ بقیـه راه را پرواز میکنیم"

چطور است؟طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 12 بهمن 1392 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
اخم میکنی که مهربانیت را پنهان کنی ...

مرا شما خطاب میکنی که هوایی نشوم ...

اما نمیدانی که چقدر اینها به تو می آیند

و من دیوانه تر می شوم !طبقه بندی:

تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1392 | 08:32 ق.ظ | نویسنده : lovelyscorpion
می بویم گیسوانت را تا فرشته‌ها حسودی کنند

شانه می‌زنم موهایت را

تا حوری‌ها سرک بکشند از بهشت برای تماشا . .

شعر می‌گویم برای تو تا کلمات کیف کنند

مست شوند

بمیرند . . .

و آنگاه که موهایت را چنگ میکنی

من میزنم و قلـم می رقصـــــد ...

عزیز من آرام تـــر ...

این شعـــر دیوانه شد . . !!!!طبقه بندی:

تعداد کل صفحات : 23 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • تبلیغات متنی | مهم نیوز | ایکس باکس
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic